This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Historiek

Begin van de jaren zeventig rijpte bij koning Leopold het plan een stichting in het leven te roepen om zijn idealen beter te kunnen verwezenlijken. Zo werd op 8 juni 1972 de stichtingsakte van het "Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud, v.z.w." getekend.

Art. 4 van de statuten luidt: De vereniging heeft tot doel de studie en het behoud van de natuur op nationaal en internationaal vlak te bevorderen. De vereniging patroneert expedities, studiereizen en publicaties die op haar doel betrekking hebben.

Sinds de eerste algemene vergadering op 16 februari 1973, heeft de Koning zijn Fonds met vaste hand geleid en bracht hij zijn bezieling over op de bestuurders.

Het Leopold III-Fonds is een strikt apolitieke vereniging die volledig is aangewezen op mecenaat. Alle bestuurders staan onbaatzuchtig ten dienste van de idealen van de stichter.

Na het overlijden van koning Leopold, werd overeenkomstig de wil van de stichter, het voorzitterschap toevertrouwd aan H.K.H. prinses Esmeralda van België. De voorzitster is er zeer aan gehecht alle vergaderingen bij te wonen. Zij waakt er ook over dat alle beslissingen worden genomen in de geest van wat haar vader zou hebben gewild.

Administratieve inlichtingen

File discours-baron-jaumotte-1998 Item only translated in French
File article-museumcontact-1994 Item only translated in French
HTML Document Administratieve inlichtingen
PDF Artikel Museumcontact (1994) Download
PDF Discours Mme C. Pisani (2013) Download
PDF Discours S.A.R. Esmeralda (2013) Download
PDF Discours de M. M. Verwilgen (1993) Download
PDF Toespraak baron Jaumotte (1993) Download
PDF Toespraak dhr. J. Van Goethem (1993) Download
PDF Toespraak dhr. J. Van Goethem (1998) Download
PDF Toespraak dhr. J. Van Goethem (2013) Download
PDF Toespraak dhr. M. Verwilgen (1993) Download