This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Het Leopold III-Fonds

Het Leopold III-Fonds wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum 12 leden, die minstens driemaal per jaar vergadert (februari/maart, mei/juni, november/december).

Deze raad bezit de ruimste bevoegdheden inzake beheer en bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De dagelijkse werking wordt verzekerd door de uitvoerend secretaris.

De raad onderzoekt de aanvragen tot het bekomen van een toelage voor terreinzendingen en hanteert hierbij criteria die betrekking hebben op de wetenschappelijke kwaliteiten van de kandidaat en op het belang van het project.

De onderzoekers en doctoraatsstudenten die een toelage voor veldwerk hebben bekomen, moeten na hun terugkeer een activiteitenverslag of een wetenschappelijk verslag indienen, alsook een financieel verslag vergezeld van alle originele bewijzen van uitgaven. De toelage zal slechts worden uitbetaald indien deze formaliteiten zijn vervuld en gunstig beoordeeld.

De steun van het Fonds dient ook te worden vermeld in elke publicatie die voortvloeit uit de zendingen. De lijst van deze wetenschappelijke publicaties bevindt zich in de rubriek 'Wetenschappelijke publicaties' van het menu.

Het wetenschappelijk archief van koning Leopold III, dat wordt bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, maatschappelijke zetel van het Fonds, bevat ontelbare fotografische documenten met een grote wetenschappelijke en historische waarde. De digitalisering van deze documenten is aangevat teneinde ze te bewaren en te valoriseren.

De passie die koning Leopold III had voor de natuur is nog steeds de leidraad bij uitstek voor de bestuurders bij het nemen van beslissingen.

 

Folder Werking
Folder Bestuursorgaan
Folder Evenementen
Folder Historiek
Folder Lijst van de leden
Folder Stichtende leden