This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Exploraties

Sinds zijn oprichting in 1972 heeft het Leopold III-Fonds financiële steun gegeven aan meer dan 300 expedities (situatie december 2011).     

In sommige gevallen werd een vrijwel volledige expeditie gefinancierd, bv. Irian Jaya (1973) en Andaman (1974),  doch in veruit de meeste gevallen werd een deel van de expeditiekosten vergoed, zoals reiskosten, lokaal transport, logies, maaltijden, vergoedingen voor gidsen en dragers, ...    

De raad van bestuur onderzoekt de aanvragen tot het bekomen van een toelage voor terreinzendingen  en hanteert hierbij criteria die betrekking hebben op de wetenschappelijke kwaliteiten van de  kandidaat en op het belang van het project.    

Vrijwel het volledige jaarlijkse budget van het Fonds wordt besteed aan de financiering van exploraties in verre streken. Dit laat toe jaarlijks een 15-tal onderzoekers financieel te steunen.

De onderzoekers en doctoraatsstudenten die een toelage voor veldwerk hebben bekomen, moeten na hun terugkeer een activiteitenverslag of een wetenschappelijk verslag  indienen, alsook een financieel verslag vergezeld van alle originele bewijzen van uitgaven.  De toelage zal slechts worden uitbetaald indien deze formaliteiten zijn vervuld en gunstig  beoordeeld.

De steun van het Fonds dient ook te worden vermeld in elke publicatie die voortvloeit uit  de zendingen. De lijst van deze wetenschappelijke publicaties bevindt zich in de rubriek 'Wetenschappelijke publicaties' van het menu.