This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

HTML Document Administratieve inlichtingen

Release date 28/11/2016
Contributor K Vrancken

  • Nummer van de vzw: 412 488 342
  • Oorspronkelijke statuten gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 1972
  • Nieuwe statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 december 2005 (Franse tekst) en in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2006 (Nederlandse tekst).