This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Bestuursorgaan

Ingevolge de wens van Z.M. koning Leopold III, stichter van het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud, werd na zijn overlijden in 1983 het voorzitterschap van het Fonds toevertrouwd aan H.K.H. prinses Esmeralda van België.
Het dagelijks beheer wordt verzekerd door de uitvoerend secretaris.

Voorzitster

H.K.H. prinses
Esmeralda van België

Vice-Voorzitster

Mademoiselle
Louise van den Berghe

Uitvoerend secretaris

Dr. Jackie L. Van Goethem
Eredepartementshoofd
Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

 

Bestuurders

Mevrouw Anne-Marie Aldeweireldt
International Accounting and Finance

Dr Ir Anne Franklin
Experte en diversité biologique

Dr. Benno Hinnekint
Eredirecteur Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Prof. dr. Ann Huysseune
Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Em. prof. dr. Michel Jangoux
Université Libre de Bruxelles
Université de Mons-Hainaut