This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« June 2024 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

HTML Document Annex 7.1.: List of references on inventory and monitoring activities in the Flemish Region

Release date 10/07/2008

1. Inventories:

ANSELIN, A. & DEVOS, K., 1992. Populatieschattingen van broedvogels in Vlaanderen. Periode 1989-1991. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & Kon. Belg. Instit. Natuurwetenschappen, Brussel.

ANSELIN, A., DEVOS, K. & KUIJKEN, E., 1998. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen in 1995 en 1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (98.09), Brussel.

ANSELIN, A., DEVOS, K. & KUIJKEN, E., 1999. Bondig overzicht van Bijlage I-vogelsoorten met hun status en populaties in de Vlaamse Vogelrichtlijngebieden (EG-Richtlijn 79/409/EEG). Rapport Instituut voor Natuurbehoud (99.131), Brussel. 31 pp.

ANSELIN, A. & GEERS, V., 1996. Wintervoorkomen van Canadese Ganzen, Branta canadensis, rond Gent (Oost-Vlaanderen). Resultaten van 2 totaaltellingen in 1996. Rapport Vlaamse Avifauna Commissie, Gent.

ANSELIN A., MEIRE P. & GEERS, P., 1995. Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: resultaten van het seizoen 1994. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (95.09), Hasselt.

BATSLEER, M., ANSELIN, A. & VAN DOORSLAER, H., 1994. Voorkomen en verspreiding van overwinterende watervogels in de Borgoyen 1981-1993. Aktiegroep Bourgoyen-Ossemeersen vzw, Gent.

BAUWENS, D. & CLAUS, K., 1996. Verspreiding van Amfibieën en Reptielen in Vlaanderen. De Wielewaal, Turnhout.

BONTE, D., VANDOMME, V. & MAELFAIT, J.-P., 1999. Inventarisatie van de aquatische macro-invertebraten in het kader van het voorgestelde natuurinrichtingsproject Latemse meersen . RUG, Gent. 75 pp.

BOSCH, H., 1999. Inventarisatie en evaluatie van amfibiepoelen in de Antwerpse Kempen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (99.20), Brussel. 39 pp. + tab. + krt.

COSYNS, E., LETEN, M., HERMY, M. & TRIEST, L., 1994. Naar een flora-statistiek voor Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & VUB, Brussel.

COSYNS, E., LETEN, M., HERMY, M., VANHECKE, L. & TRIEST, L., 1993. Checklist van de Vlaamse vaatplanten. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & VUB, Brussel.

DE BAST, B., GOFFART, P., MAELFAIT, J.-P. & GASPAR, C., 1994. Rapport sur la situation des invertébrés de la Convention de Berne en Belgique. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt.

DEVOS, K., 1996. Watervogeltellingen in het Blankaartgebied en de IJzervallei tijdens het seizoen 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (96.34), Brussel.

DEVOS, K., 1998. Watervogeltellingen in het Blankaartgebied en de IJzervallei tijdens het seizoen 1995-1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (98.15), Brussel.

DEVOS, K. & ANSELIN, A., 1996. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen in 1994. Rapport Vlavico (96/1) & Instituut voor Natuurbehoud (96.20), Brussel.

DEVOS, K. & KUIJKEN, E., 1996. De Spreeuw Sturnus vulgaris in Vlaanderen. Recente informatie over aantalsevolutie. Effecten van verdelgingsacties. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (96.29), Brussel.

DEVOS, K. & MEIRE, P., 1995. Watervogeltellingen Vlaanderen. Nieuwsbrief IWRB-Vlaanderen n° 7. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

DEVOS, K. & MEIRE, P., 1997. Watervogelnieuws. Nieuwsbrief IWRB-Vlaanderen n° 8. Resultaten watervogeltellingen in Vlaanderen 1995/96 en 1996/97. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

DEVOS, K., MEIRE, P. & KUIJKEN, E., 1996. Vlaamse bijdrage tot internationale monitoring van watervogels. Reorganisatie van de International Waterfowl Census. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (96.27), Brussel.

DEVOS, K., MEIRE, P., YSEBAERT, T. & KUIJKEN, E., 1997. Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1995-1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (97.19), Brussel.

DEVOS, K., MEIRE, P., YSEBAERT, T. & KUIJKEN, E., 1998. Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (98.27), Brussel.

GEERS, P., ANSELIN A. & MEIRE P., 1996. Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: verslag telseizoen 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (96.05), Brussel.

KOOP, H., LETEN, M., BODDEZ, P., TIELENS, T. & HERMY, M., 1992. Bosstructuur en soortensamenstelling van het Hannecartbos: monitoring van bosstaatsnatuurreservaten in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Geraardsbergen.

KOOP, H., LETEN, M., BODDEZ, P., TIELENS, T. & HERMY, M., 1992. Bosstructuur en soortensamenstelling van het Rodebos: monitoring van bosstaatsnatuurreservaten in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Geraardsbergen.

KOOP, H., LETEN, M., BODDEZ, P., TIELENS, T. & HERMY, M., 1992. Bosstructuur en soortensamenstelling van het Walenbos: monitoring van bosstaatsnatuurreservaten in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Geraardsbergen.

KUIJKEN, E. & MAES, D. (EDS), 1996. The state of animal and plant populations in Flanders: a contribution to OECD and EUROSTAT environmental data base. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (96.17), Brussel. Rapport IN.96.17.

MAES, D. & VAN DYCK, H., 1999. Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwerpen/Brussel. 480 pp.

MUNSTERS, K., 1997. Inventarisatie en evaluatie van amfibiepaaiplaatsen in de gemeente Bilzen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (97.01), Brussel.

OFFRINGA, H. & MEIRE, P., 1995. Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, november 1994 - maart 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (95.13), Hasselt.

OFFRINGA, H., MEIRE, P. & VAN DEN BOSSCHE, W., 1995. Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, november 1993-maart 1994: verslag stookolieslachtoffers-tellingen uitgevoerd door Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (95.05), Hasselt.

OFFRINGA, H., SEYS, J., VAN DEN BOSSCHE, W. & MEIRE, P., 1995. Seabirds on the Channel Doormat. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (95.12), Hasselt.

SEYS, J. & MEIRE, P., 1992. Resultaten stookolieslachtoffer-tellingen langs de Vlaamse kust in de periode januari-april 1992. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (A92.84), Hasselt.

SEYS, J., MEIRE, P. & KUIJKEN, E., 1993. Resultaten van stookolieslachtoffer-onderzoek langs de Vlaamse kust tijdens de winter 1992-93. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (93.16), Hasselt.

SEYS, J., VINCX, M. & MEIRE, P., 1999. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (99.04), Brussel. 88 pp.

ULENAERS, P., 1991. Aantal en verspreiding van de fuut (Podiceps cristatus) in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & UIA, Wilrijk.

VAN DEN BOSSCHE, W., MEIRE, P., ANSELIN, A., KUIJKEN, E., DE PUTTER, G., ORBIE, G. & WILLEMYNS, F., 1995. Ontwikkeling en toekomst van sternenkolonies aan de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (95.03), Hasselt.

VAN DEN BOSSCHE, W., MEIRE, P., ANSELIN, A., ORBIE, G. & KUIJKEN, E, 1995. Het voorkomen van sternen als broedvogels langs de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (95.15), Hasselt.

VAN LANDUYT, W., HEYLEN, O., VANHECKE, L., VAN DEN BREMT, P. & BAETÉ, H., 2000. Verspreiding en evolutie van de botanische kwaliteit van ecotopen, gebaseerd op combinaties van indicatorsoorten uit Florabank. Flo.Wer vzw., Instituut voor Natuurbehoud, Nationale Plantentuin van België en Universiteit Gent (Vlina 96/02)., Brussel.

VAN VESSEM, J. & MEIRE, P., 1989. Vlaamse bijdrage tot de Europese Broedvogelatlas. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt.

VAN WAEYENBERGE, J., 1994. Voorkomen en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde. Deel 2: bijlagen. Universiteit Gent, Gent. 114.

VAN WAEYENBERGE, J., ANSELIN, A. & MEIRE, P., 1999. Aantallen, verspreiding en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (99.16), Brussel.

VERBEYLEN, G. & DE BRUYN, L., 2000. Inventarisatie van de Aziatische grondeekhoorn in De Panne. Insituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Brussel. Onderzoeksopdracht IBW-AMINAL; 24 pp.

YSEBAERT, T., DEVOS, K., ANSELIN, A., MEIRE, P. & KUIJKEN, E., 1998. Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (98.16), Brussel.

YSEBAERT, T., DEVOS, K., ANSELIN, A., MEIRE, P. & KUIJKEN, E., 1999. Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (99.10), Brussel.

2. Biological Evaluation Map (BEM):

BERTEN, B., HERMANS, P. & PAELINCKX, D., 2000. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 3-9-17. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 9, Brussel. 125 pp. + 22 kaartbladen.

BRICHAU, I., AMEEUW, G., GRYSEELS, M. & PAELINCKX, D., 2000. Biologische Waarderingskaart - Carte d' Evaluation Biologique, versie 2 - version 2, Kaartbladen - feuilles 31-39. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 15 i.s.m. en Brussels Instituut voor Milieubeheer - Intitut Bruxellois pour la Gestion de l' Environnement , Brussel - Bruxelles. 203 pp. + 18 kaartbladen.

DE KNIJF, G., DEMOLDER, H. & PAELINCKX, D., 2000. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 10-18. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 10, Brussel. 70 pp. + 11 kaartbladen.

DE MEYER, H., HEIRMAN, J., DEMAREST, L. & PAELINCKX, D., 1993. Biologische waarderingskaart van België. Verklarende tekst bij kaartblad 21. Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt.

DE SAEGER, S., DELAFAILLE, S., HEIRMAN, J. & PAELINCKX, D., 2000. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 23. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 13, Brussel. 128 pp. + 16 kaartbladen.

DEMAREST, L. & PAELINCKX, D., 1993. Biologische waarderingskaart van België. Verklarende tekst bij kaartbladen 6 en 14. Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt.

DEMOLDER, H., DE KNIJF, G. & PAELINCKX, D., 2000. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 27-28-36. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 14, Brussel. 81 pp. + 16 kaartbladen.

HEIRMAN, J. & PAELINCKX, D., 1998. Biologische waarderingskaart van het Vlaamse Gewest. Sleutel voor fytosociologische en ecologische plaatsing van de karteringseenheden voor graslandvegetaties. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (98.06), Brussel.

HERMANS, P., GABRIËLS, J., KENIS, A., PUNIE, J., VAN KERREBROECK, K. & PAELINCKX, D., 1995. Biologische waarderingskaart van België. Verklarende tekst bij kaartbladen 34, 35 en 42. Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt.

PAELINCKX, D., BERTEN, B., BRICHAU, I., DE KNIJF, G., DEFOORT, T., DELAFAILLE, S., DEMOLDER, H., DUBOIS, C., ROMBOUTS, K., VAN HOVE, M., ZWAENEPOEL, A. & KUIJKEN, E., 1997. Biologische waarderingskaart van het Vlaamse Gewest: aanvullende algemeen verklarende tekst, werkversie. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (97.21), Brussel. 69 pp.

ROMBOUTS, K., DELAFAILLE, S. & PAELINCKX, D., 2000. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 16. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 11, Brussel. 16 kaartbladen.

ZWAENEPOEL, A., VANALLEMEERSCH, R., DEMOLDER, H. , DEMAREST, L., VRIENS, L. & PAELINCKX, D., 2000. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 19-20. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 12, Brussel. 100 pp. + 22 kaartbladen.

3. Red Species Lists:

BOSMANS, R., 1994. Een gedocumenteerde Rode Lijst van de water- en oppervlaktewantsen en waterkevers van Vlaanderen, met inbegrip van enkele case studies. Rapport Instituut voor Natuurbehoud & RUG, Gent.

DECLEER, K., DEVRIESE, H., HOFMANS, K., LOCK, K., BARENBURG, B. & MAES, D., 2000. Voorlopige atlas en "rode lijst" van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera). SALTABEL i.s.m. IN (Rapport 2000.10) & KBIN, Brussel. 75 p.

DE KNIJF, G. & ANSELIN, A., 1996. Een gedocumenteerde Rode lijst van de libellen van Vlaanderen. Mededelingen Instituut voor Natuurbehoud 4, Brussel.

DESENDER, K., MAES, D., MAELFAIT, J.-P. & VAN KERCKVOORDE, M., 1995. Een gedocumenteerde Rode Lijst van de zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen. Mededelingen Instituut voor Natuurbehoud 1, Hasselt.

MAES, D. & VAN DYCK, H., 1996. Een gedocumenteerde Rode lijst van de dagvlinders van Vlaanderen. Mededelingen Instituut voor Natuurbehoud 3, Brussel.

POLLET, M., 2000. Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 8, Brussel. 190 pp.

WALLEYN, R. & VERBEKEN, A., 2000. Een gedocumenteerde rode lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofunghi) van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 16, Brussel, Belgium.

logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS