This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« December 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

News Veeteelt moet wijken voor beschermde natuur

Een honderdtal veeteeltbedrijven dreigt na 2016 dicht te moeten omdat ze de nabijgelegen natuurgebieden te veel vervuilen.

Concerned URL http://www.standaard.be/cnt/dmf20140424_055
Source De Standaard, 25/04/2014
Release date 25/04/2014

De maatregel is een gevolg van de Europese ‘instandhoudingsdoelen’ voor natuur, die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Ze zijn erop gericht bedreigde dieren en leefgebieden te beschermen. De verzuring die veroorzaakt wordt door stikstof, bedreigt deze gebieden.

Bedrijven die de uitstoot niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen terugdringen, moeten dicht. Concreet zou een honderdtal bedrijven in het vizier komen, vooral landbouwbedrijven en meer bepaald veeteeltbedrijven.

‘Een drastische maatregel’, aldus Piet Vanthemsche, de voorzitter van de Boerenbond. Maar toch vindt hij het plan beter dan aanslepende rechtsonzekerheid in heel Vlaanderen. ‘Het kwam vroeg of laat toch op ons bord.’

Op de website van de Boerenbond verdedigt hij het akkoord dan ook tegenover zijn achterban. 'Er worden belangrijke stappen vooruit gezet in het natuurbeleid, zonder de belangen van de socio-economische actoren uit het oog te verliezen. Met deze beslissing van de Vlaamse regering wordt aan een groot deel van onze verzuchtingen tegemoet gekomen.' Voor de bedrijven op wie dit akkoord 'een hypotheek legt' pleit Vanthemsche voor 'een flankerend beleid, waarvoor de Vlaamse regering de nodige middelen zal uittrekken'

Please note that this information has expired.

logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS